Notos Notos Kitap

"Romancı, kurmaca ortamı aracılığıyla aklı sınar. Kurmaca, dünyanın yoksun olduğu, dünyanın unutmuş olduğu, elde etmeyi umduğu, belki de hiçbir zaman erişemeyeceği şeyi yaratır."   – Carlos Fuentes, Edebiyata Övgü

Hermeneutik ve Şiir

Doğan Özlem

Hermeneutik ve Şiir

 Bir edebiyat yapıtını yorumlamada aslolan nedir?

 Şiir, edebiyatın en eski türü. Sevilen, yadırganan, içe kapalı gelen –dolayısıyla yoruma en muhtaç olan. Aslında yalnızca şiirin değil, bütün yazınsal metinlerin ömrü yoruma ne kadar açık olduklarına bağlı.

Hermeneutik ve Şiir felsefi bir bakış açısıyla, bir edebiyat metnini yorumlama sorununu şiir özelinde tartışıyor. Öncelikle, bir edebiyat metnini anlama ve yorumlama sürecinde yapılan seçimlere değinen kitap, tarihselliğin altını özellikle çiziyor. Yazınsal bir metnin en iyi biçimde ancak yazıldığı tarihsel-toplumsal koşullar göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabileceğini vurguluyor. Başka bir deyişle, Grek tinini anlamadan Homeros’u, Rönesans ile Reform’un kesiştiği noktayı göz önünde tutmadan Shakespeare’i yorumlamanın eksik yorumlama olacağını öne sürüyor.

Hermeneutik ve Şiir, edebiyatı yeniden üçboyutlu düşünmek için iyi bir fırsat.

Notos Kuram – Felsefe
64 s. • 13*19,5 cm • Mayıs 2011 • 7 TL • ISBN 978-605-5904-41-8
E-kitap (epub) 2,80 TL • e-ISBN 978-605-9851-34-3

Satın alabileceğiniz yerler
Basılı: Tükendi.
E-kitap: Calibro, idefix, D&R

« Bütün kitapları incelemek için tıklayın »