Notos Notos Kitap

"Romancı, kurmaca ortamı aracılığıyla aklı sınar. Kurmaca, dünyanın yoksun olduğu, dünyanın unutmuş olduğu, elde etmeyi umduğu, belki de hiçbir zaman erişemeyeceği şeyi yaratır."   – Carlos Fuentes, Edebiyata Övgü

Lev Şestov

Lev Şestov

(1866-1938) Yahudi kökenli Rus varoluşçu filozof. Zengin bir ailenin oğlu olarak Kiev’de dünyaya geldi. 1884’te başladığı Moskova Üniversitesi’nde önce matematik, sonra hukuk öğrenimi gördü. Siyasal ve toplumsal eylemlere katılması nedeniyle üniversiteden atıldı. 1889’da Kiev Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kiev’de babasının yanında çalışırken kendini yoğun bir şekilde edebiyata ve felsefeye verdi. Berdyaev, Merejkovski, Rozanov gibi Rus aydınlarıyla tanıştı. 1895’te ağır bir depresyon geçirdi, tedavi için yurtdışına gitti. 1896’da Roma’da Ortodoks bir Rus olan Anna Berezovskaya’yla evlendi. 1898’de ilk eseri Shakespeare ve Eleştirmeni Brandes’i yayımladı. 1914’e kadar yurtdışında (Fransa, İsviçre) yaşadıktan sonra yurda döndü. 1920’de ailesiyle birlikte Rusya’yı terk ederek ölene kadar yaşadığı Fransa’ya göç etti. Çağdaşları olan Berdyaev, Husserl, Buber gibi filozoflarla yakın dostluk kurdu. Dostoyevski, Tolstoy, Nietzsche, Pascal, Descartes, Spinoza ve Platon gibi yazar ve düşünürlerle ilgilendi; 1929’da kendi düşüncesine en yakın filozof olarak gördüğü Kierkegaard’ın felsefesiyle tanıştı. Paradoks ve aforizmalardan oluşan felsefesinde evrensel genel geçer doğrulara ve felsefi sistemlere karşı çıktı. Geleneksel akılcı felsefeye karşı, merkezinde insan varoluşunun çelişkilerinin olduğu trajedinin felsefesini, felsefi spekülasyona karşıysa Tanrı’nın bahşettiği vahyi koydu. Tolstoy ve Nietzsche’nin Öğretisinde İyilik (1900), Dostoyevski ve Nietzsche – Trajedinin Felsefesi (1903), Temelsizliğin Tanrılaştırılması (1905), Kierkegaard ve Varoluşçu Felsefe (1936), Atina ve Kudüs (1938) belli başlı eserleridir. 28 Kasım 1938’de Paris’te hayata veda etti.

 

Notos Kitap’tan çıkmış kitapları:
Dostoyevski ve Nietzsche – Trajedinin Felsefesi

« Bütün Yazarlar »