Notos Notos Kitap

"Romancı, kurmaca ortamı aracılığıyla aklı sınar. Kurmaca, dünyanın yoksun olduğu, dünyanın unutmuş olduğu, elde etmeyi umduğu, belki de hiçbir zaman erişemeyeceği şeyi yaratır."   – Carlos Fuentes, Edebiyata Övgü

Aristoteles

Aristoteles

Felsefe tarihinin en önemli birkaç düşünüründen biri olan Aristoteles, MÖ 384 yılında Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Stageira’da doğdu. Atina’daki Akademeia’ya 17 yaşındayken dahil oldu. Platon’un ölümünden sonra Akademeia’dan ayrıldı. Daha sonra Makedonya hükümdarı II. Philippos, oğlu Aleksandros’un (Büyük İskender’in) eğitimiyle ilgilenmesi için Aristoteles’i başkent Mieza’daki saraya davet etti. Bir süre sonra Aristoteles yine Stageira’ya geri döndü ve burada yakın dostu Theophrastos’la birlikte çalışmalarını sürdürdü. Aristoteles 335 ya da 334 yılında yeniden Atina’ya döndü. Atina’da bulunan Apollon Lykeios (Kurt Apollon) gymnasion’unda bir okul kurdu (Lykeion) ve burada 13 yıl eğitim ve araştırmalarına devam etti. Günümüze kadar nakledilebilmiş olan Corpus Aristotelicum’daki (Aristoteles Külliyatı’ndaki) bütün eserlerin kendisinin bu dönemine ait ders notları ve öğrenci tutanakları olduğu kabul edilir. Aristoteles bilinmeyen bir hastalık sonucunda MÖ 322 yılında 63 yaşındayken öldü.

Notos Kitap’tan çıkmış kitapları:
Lambda Metafizik Kitap 12
Theta Metafizik Kitap 9

« Bütün Yazarlar »