Notos Notos Kitap

"Romancı, kurmaca ortamı aracılığıyla aklı sınar. Kurmaca, dünyanın yoksun olduğu, dünyanın unutmuş olduğu, elde etmeyi umduğu, belki de hiçbir zaman erişemeyeceği şeyi yaratır."   – Carlos Fuentes, Edebiyata Övgü

Ahmet Mithat

Ahmet_Mithat_Efendi

1844’te İstanbul’da doğdu, ilköğrenimine Vidin’de başladı. 1857’de İstanbul’a döndü. Mithat Paşa 1861’de Niş Valiliği’ne atanınca, onun yanında çalışan ağabeyiyle birlikte oraya yerleşti ve rüştiyeyi Niş’te bitirdi. Çalışkanlığıyla Mithat Paşa’nın dikkatini çekti. Paşa ona kendi adını verdi, böylece adı Ahmet Mithat oldu. Bu arada özel dersler alarak Fransızcasını ilerletti. 1866’da çevirmen olarak gittiği Sofya’da evlendi. Tuna gazetesinin başyazarı oldu (1869). Aynı yıl Mithat Paşa ile birlikte Bağdat’a gitti. ı871’de ağabeyi ölünce İstanbul’a döndü. Basiret gazetesine yazılar yazdı. 1872’de Devir ve Bedir adlarında iki gazete çıkardı. Bu gazeteler kapatılınca Dağarcık ve Kırkambar dergilerini yayımladı. Bu dergilerde çıkan yazılar nedeniyle Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik gibi yazarlarla birlik-te Rodos’a sürgüne gönderildi. V. Murat tahta çıkınca bağışlanarak İstanbul’a döndü (1876). Aynı yıl İttihat gazetesini yayımlamaya başladı. Muhalif tutumunu yumuşatarak II. Abdülhamit’e yakınlaştı. 1878’de Tercümanı Hakikat gazetesini kurdu. 1895’te Sabah gazetesinde yayınlanan “Dekadanlar” başlıklı yazısıyla Serveti Fünun’u eleştirdi. Yazarlığı bıraktıktan sonra Darülfünun’da dünya tarihi ve dinler tarihi dersleri verdi. 1912’de İstanbul’da öldü.  Pek çok yapıtından bazıları: Kıssadan Hisse (öyküler, 1869), Ekonomi Politik (inceleme, 1879), İlhamat ve Tagligat (ruhbilim, 1885), Müşahedat (roman, 1891), Avrupa’da Bir Cevelan (gezi, 1890).

 
Notos Kitap’tan çıkmış kitapları:
Berlin’de Üç Gün
 
 
« Bütün Yazarlar »